उपकरण - Zengrit मिसिन लिमिटेड कं,

उपकरण

Haeger सम्मिलित मिसिन

30 टन मदिरा प्रेस

80 टन इमहजुरआमा फीड संग मदिरा प्रेस

45 टन इमहजुरआमा फीड संग मदिरा प्रेस

Euromac 35 टन मुद्रांकन मिसिन

सीएनसी मिसिन

Pnuematic प्रेस

मास्टर मरो निर्माता

Piranha सीएनसी ब्रेक प्रेसेज 


WhatsApp अनलाइन च्याट!